ab bc cd

Jūsų norai, mūsų - sprendimai.

Laistymo sistemos veikimo principai ir pagrindinės dalys

Laistymo sistemos schema

Laistymo sistemos veikimą trumpai apibūdinti galima būtų taip:

1. Vanduo atiteka įvado vamzdžiais pro pagrindinius čiaupus, iki elektromagnetinių vožtuvų.

2. Užprogramuotas valdymo įrenginys atidaro reikiamus vožtuvus nustatytu laiku.

3. Vanduo teka pro vožuvus vamzdžiais į purkštukus.

4. Purkštukai nuo slėgio išlenda iš žemės, ima sukinėtis (rotoriniai) ir purkšti vandenį.

5. Laistymo ciklui pasibaigus, valdymo įrenginys nutraukia el. srovės tiekimą į vožtuvus, jie užsidaro.

6. Purkštukai nebedirba, sulenda atgal į žemę.

Kad veja nebūtų laistoma tuomet kai to nereikia (yra pakankamai drėgmės arba lyja) statomi lietaus ir dirvožemio drėgmės, saulės intensyvumo davikliai, kurie siunčia duomenis valdymo įrenginiui.
Papildomai sistemoje gali būti montuojami slėgio redukcinai, atbuliniai, nuorinimo, drenažiniai vožtuvai, hidrantai, nuotolinio valdymo (radijo bangomis, Bluetooth, internetu) moduliai sistemai valdyti bei valdymo įrenginiui programuoti. Naujausi valdymo įrenginiai įvertinę aplinkos sąlygas gali patys paskaičiuoti drėgmės poreikį vejai bei laistymo trukmę.

Problemos
Automatinė vejos laistymo sistema, kaip ir kiekvienas prietaisas, gali sugesti. Joje taip pat gali atsirasti vandens nuotėkis. Pateikiame keletą dažniausiai pasitaikančių problemų kylančių eksploatuojant laistymo sistemą. Kad išvengtumėte to, labai svarbu tinkamai sumontuoti bei nuolat prižiūrėti laistymo sistemą, gerai paruošti ją žiemai. Jei neturite pakankamai žinių ir įgūdžių - neremontuokite ir nereguliuokite sistemos patys. Specialistų pagalba dažnai kainuoja žymiai mažiau nei sugadintos detalės ar įrenginiai.

Vejos laistymo purkštukas

Požeminis vejos laistymo purkštukas

Pirmiausia reikėtų paminėti, kad daugiausiai problemų sukelia netinkamas laistymo sistemos paruošimas žiemai (išpūtimas) arba visiškas jo neatlikimas. Nepamirškite, kad jei jūsų laistymo sistema nėra savaime nusidrenuojanti, prieš žiemą ją reikia išpūsti naudojant oro kompresorių. Dėl vandens fizikinių savybių šaldamas į ledą jis plečiasi ir sulaužo purkštukų korpusus, vožtuvus, vamzdžius, jungtis. Purkštukams ir vožuvams užšalimas itin pavojingas, kadangi jie gaminami iš kieto, nelankstaus plastiko.

Nesandarūs vožtuvai ar vamzdžiai

Dėl šalčio (blogai paruoštos sistemos žiemai), mechaninių pažeidimų aštriais daiktais, įrankiais ar kitų priežasčių gali atsirasti vandens nuotėkis pro pažeistą vamzdį ar vožtuvą. Jei pažeidimas nėra didelis, jį pastebėti nebus labai lengva, tačiau jei jis nemažas, iš po žemių ar vožtuvo dėžėje gali pradėti veržtis vanduo. Atsitikus tokiai bėdai reikėtų pakeisti prakiurusį vožtuvą kitu arba sutvarkyti vamzdį.

Trūkęs laistymo sistemos vamzdis

Trūkęs laistymo sistemos vamzdis

Sulūžę ar iškritę galvutės

Dėl netinkamo įstatymo į purkštuko korpusą, mechaninių pažeidimų, natūralaus dėvėjimosi ar kitų priežasčių gali būti pažeista purkštuko galvutė. Tokiu atveju, veikiant laistymo sistemai, vanduo iš purkštuko liesis srove. Remontas - purkštuko galvutės pakeitimas (į tokių pačių parametrų galvutę).

Pažeista ar iškritusi purkštuko galvutė

Iškritusi galvutė ir blogas sureguliavimas

Netinkamas slėgis sistemoje

Esant netinkamam slėgiui laistymo sistemoje, purkštukai neišpurškia vandens taip kaip turėtų, dėl to veja laistoma neefektyviai. Taip pat jie gali nesisukinėti (rotoriniai) ar visai neišlysti. Jei slėgis per mažas - vanduo bus ne išpurškiamas, bet išliejamas, dėl to bus palaistomas ne visas plotas, o ruožai aplink purkštukus. Jei taip yra, reikėtų išsiaiškinti priežastį. Tai gali būti nesandarumai, stringantys vožtuvai, čiaupai arba dėl vandens šaltinio (siurblio, hidroforo, vandentiekio) gedimo, išsireguliavimo ar parametrų pasikeitimo. Nesandarumai sutvarkyti ar stringančios detalės pakeistos gali būtigana greitai, o su vandens šaltiniu situacija truputį sudėtingesnė.

Vandens slėgis vandentiekyje gali sumažėti dėl padidėjusio vartotojų skaičiaus (jei prie atšakos prijungiama daugiau namų), taip pat dėl avarijų ar kitokių problemų magistralėje arba Jūsų namuose. Jei problema nėra laikina (keletą dienų nepasikeitus situacijai, vertėtų pasiteirauti įmonės, tiekiančios vandenį, ar viskas tvarkoje su magistrale iki įvado į namą) arba jei neradote priežasties savo namuose - gali tekti statyti hidroforą, kuris palaikytų reikiamą darbinį slėgį ir užtikrintų efektvų vandens panaudojimą. Sistemos darbinis slėgis - 2,5 - 3,5 bar (priklausomai nuo projekto). Esant per dideliam slėgiui vanduo taip pat naudojamas neefektyviai. Vanduo purškiamas per smulkiais lašeliais (angl. "misting"), purkštukas per greit sukinėjasi, laistoma ne ten kur reikėtų. Ši problema sprendžiama paprasčiau - vienu metu paleidžiama veikti daugiau purkštukų arba statomas slėgio reguliavimo vožtuvas.

Per didelis laistymo sistemos slėgis

Per didelis slėgis

Efektyvaus vandens naudojimo asociacija (The Alliance for Water Efficiency, Chicago, US) pateikia duomenis apie vandens nuostolius dėl netinkamai sureguliuotų laistymo sistemų ar jų gedimų (skaičiai orientaciniai - priklauso nuo pažeidimo laipsnio bei sistemos parametrų):

Nuostoliai dėl laistymo sistemos pažeidimų:

Problema Nuotėkis (l/min) Laistymo ciklo trukmė (min) Laistymų per savaitę Laistymų per sezoną Nuostoliai (l)
Pažeistas vamzdis 10 20 3 48 9600
Nesandarus tarpiklis ar jungtis 4 20 3 48 3840
Iškritusi ar lūžusi galvutė 9 20 3 48 8640
Trūkusi lašelinio laistymo žarna 8 20 3 48 7680

 

Pasidalinkite

Submit to FacebookSubmit to Google+Submit to TwitterSubmit to LinkedIn